Närhet till samhällsservice

Interpellation 2019/20:73 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

För ett år sedan meddelade Kronofogden att man skulle avveckla ett antal kontor i Sverige, bland annat i Hudiksvall. Samtidigt har regeringen sagt sig vilja ha fler statliga jobb utanför våra storstäder liksom en samhällsservice i hela Sverige. Ur miljöperspektiv är det märkligt att regeringen vill att medarbetare ska dagpendla från Hälsingland till Sundsvall för att sedan i tjänsten pendla tillbaka till Hudiksvall och andra delar av Hälsingland för att utföra sitt arbete.

Kronofogdens verksamhet i Hudiksvall är väl fungerande och mycket betydelsefull för arbetsmarknaden i Hudiksvall. Om all verksamhet koncentreras till residensstäder innebär det inte att hela landet ges möjlighet att leva utan bara delar av det. Detta är en uppfattning som har en stark politisk förankring i Gävleborg. Att den offentliga debatten har tystnat betyder inte att beslutet kan accepteras.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminsiter Magdalena Andersson:

 

  1. Vilken konsekvensanalys har ministern gjort av det beslut som har tagits av Kronofogdens ledning?
  2. Vilka konsekvenser ser ministern av hur verksamheten påverkas av Kronofogdens beslut?
  3. Är beslutet om att lägga ned Kronofogdemyndigheten på ett antal orter förankrat bland övriga partiet inom ramen för januariöverenskommelsen?
  4. Anser ministern att beslutet att lägga ned väl fungerande statlig verksamhet i Gävleborg är förenligt med regeringens uttalade ambition att förbättra den statliga närvaron i hela Sverige?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-22 Överlämnad: 2019-10-23 Anmäld: 2019-10-24 Sista svarsdatum: 2019-11-13 Svarsdatum: 2019-11-19
Debatt (9 anföranden)