Medicinsk åldersbedömning

Interpellation 2016/17:367 av Johanna Jönsson (C)

av Johanna Jönsson (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

De senaste veckorna har tre ensamkommande afghanska ungdomar tagit livet av sig. Många fler har försökt begå självmord eller uppvisar andra former av självskade­beteende. Personal på HVB-hem tar extra rundor in i pojkarnas rum på natten för att se att de fortfarande lever. 

Sedan förra våren har Migrationsverket skrivit upp många i ålder. Det har skett efter de tidigare rutiner som funnits. De som har bedömts vara över 18 år har som resultat oftast fått utvisningsbeslut. I lördags bestämde Migrationsverket att inga nya beslut ska fattas när åldern är oklar förrän de medicinska ålders­bedömningarna kommer igång igen. Rättsmedicinalverket har tagit fram en mer säker hantering och ska i stor skala börja genomföra medicinska ålders­bedöm­ningar. Det är en bra sak. Med mer och bättre kunskap om åldersbedömningar blir prövningarna mindre godtyckliga och mer rättvisa. 

Men flera personer har redan fått avvisningsbeslut enligt den gamla metoden, som Migrationsverket nu inte längre tillämpar för att den inte är tillräckligt säker. Det innebär att det finns en betydande risk att barn som befinner sig i Sverige felaktigt har bedömts som vuxna och därför ska avvisas. 

Centerpartiet vill att de som har fått åldern uppskriven ska erbjudas möjligheten att genomföra en medicinsk åldersbedömning så fort Rättsmedicinalverket har fått igång sina bedömningar, för att minska risken att barn utvisas till oordnat mottagande, och att utvisningarna inhiberas till dess. 

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Vad kommer ministern och regeringen att göra för att att barn som felaktigt skrivits upp i ålder utan en medicinsk åldersbedömning inte ska utvisas till ett oordnat mottagande?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-03-10 Överlämnad: 2017-03-13 Anmäld: 2017-03-14 Sista svarsdatum: 2017-03-28 Svarsdatum: 2017-04-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)