Kritik mot handläggningen av personalkränkningar inom skolan

Interpellation 2018/19:304 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

För sex månader sedan inlämnade Liberalerna en interpellation för att uppmärksamma problemet med att lärare som ingriper mot stöket i klassrummet känner en rädsla för att bli anmälda. Parallellt noterar vi att många elever fortsatt störs i klassrummet av andra elever men också att många elever i enkäter uppger att det inte ges någon konsekvens om man bryter mot skolans ordningsregler. Vi har under en tid framfört kritik mot hur bedömningsläget förändrats de senaste åren vid Barn- och elevombudet och krävt förändringar.

Nu har det gått sex månader, och vi kan inte notera några förslag som regeringen vidtagit i anledning av frågan om problemet med den anmälningskultur som brett ut sig i svensk skola, en kultur som innebär att elever och inte minst föräldrar hotar med anmälan eller genomför en anmälan – allt vanligare direkt till Skolinspektionen eller Barn-och elevombudet utan att passera de lokala myndigheterna, till exempel skolnämnden i den aktuella kommunen.

Liberalerna är fortsatt mycket oroliga för utvecklingen kring brister i studiero och arbetsro. En förändring kräver omfattande lokala men också nationella åtgärder. Men det krävs också en kulturförändring bland föräldrar men också hos våra myndigheter, inte minst Barn- och elevombudet, som regeringen utser direkt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström följande:

 

  1.  Har ministern och regeringen fortsatt förtroende för Barn- och elevombudet?
     
  2.  Känner ministern till att det finns intern kritik mot Barn- och elevombudet inom Skolinspektionen?
     
  3.  Kommer ministern och regeringen att förändra något kring funktionen Barn- och elevombudet/Skolinspektionen, eller är ministern nöjd med dagens utveckling?
     
  4.  Vad tänker ministern och regeringen göra för att komma åt den anmälningskultur som råder i skolan, exempelvis när och hur enskilda kan anmäla en lärare eller en skola?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-13 Överlämnad: 2019-08-14 Besvarad: 2019-08-29 Anmäld: 2019-08-29 Sista svarsdatum: 2019-09-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)