Kartläggning av människor på Radio Islams hemsida

Interpellation 2005/06:62 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 24 oktober

Interpellation 2005/06:62 av Lena Adelsohn Liljeroth (m) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Kartläggning av människor på Radio Islams hemsida

Vi som lever i och försvarar vår demokrati tvingas också leva med och ibland acceptera icke-demokratiska åsikter, åtminstone så länge de inte innebär något hot mot andra människors trygghet och frihet.

Men var går gränsen för att människor inte ska känna sig hotade och trakasserade? I Sverige i dag, mer än 60 år efter andra världskrigets slut, ser vi en omfattande antisemitisk propaganda på Internet (framför allt från nazister och islamister), trakasserier mot enskilda judar och en växande hotbild mot judiska institutioner. Lärare i Stockholm, Göteborg och Malmö vittnar om problem i samband under undervisning om Förintelsen, judendom och Israel.

Ahmed Rami, som står bakom Radio Islam, kartlägger på sin hemsida människor utifrån judisk identitet eller samröre med judar.

I ett skriftligt svar på en fråga (2004/05:1632) skriver justitieministern: Vi har en lagstiftning som väl tillgodoser behovet av att bekämpa antisemitism och annan rasism. De brottsbekämpande myndigheterna ska också prioritera sådana brott.

Men problemet är att detta inte sker, de brottsbekämpande myndigheterna prioriterar inte sådana brott.

Ett exempel är Stockholmspolisens omfattande utredning från 2004, där åklagaren valde att inte åtala Ahmed Rami, därför att vilken roll, om någon, som han själv har i konstruktionen av eller arbetet med hemsidan inte varit möjligt att bevisa. Inte heller vilka andra som varit inblandade. Förundersökningen skall därför läggas ned.

Men på hemsidan, www.radioislam.org, som är en gigantisk orgie i förtal och antisemitisk propaganda, finns mycket tydliga kopplingar till Ahmed Rami. Nedan ett urklipp från hemsidan:

Compose your letter online: Write to Radio Islam

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.

Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:

Ahmed Rami @ Box 316 @ 10126 Stockholm, SwedenPhone: +46708121240

Radio Islams hemsida lär även bryta mot personuppgiftslagen, som förbjuder digital registrering av politiska åsikter och etnisk tillhörighet. Radio Islams sajter innehåller bland annat det så kallade Juderegistret (nu omdöpt till Sveriges Judiska Uppslagsverk) med namn och uppgifter om flera tusen svenska medborgare, som där förtalas, kränks och indirekt hotas. Att Ahmed Rami lagt in sitt eget namn i detta uppslagsverk förtar inte det faktum att det handlar om illegal kartläggning av människor. Det bör i det sammanhanget inte heller förvåna att Radio Islam finns som länk hos Nationalsocialistisk Front.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitieminister Thomas Bodström vilka åtgärder han avser att vidta för att kampen mot brottet hets mot folkgrupp ska prioriteras.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-10-24 Anmäld: 2005-10-25 Besvarad: 2005-11-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.