FN-kritik mot långa häktningstider och omfattande restriktioner

Interpellation 2014/15:172 av Linda Snecker (V)

av Linda Snecker (V)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

FN:s tortyrkommitté har de senaste månaderna granskat hur Sverige lever upp till FN:s tortyrkonvention. Resultatet av denna granskning presenterades i en rapport den 28 november. Rapporten innehåller sedan tidigare känd kritik riktad mot Sverige angående häktningstider med mera. Sverige kritiseras starkt för den utbredda och utdragna isoleringen av barn, att brottsmisstänkta för lätt hamnar i häkte och att häktningstiderna ofta är mycket långa. Även de omfattande restriktionerna som förekommer under häktningstiden ifrågasätts av FN-kommittén.

Kritiken i rapporten är särskilt hård när det gäller isolering av unga i polisceller eller andra förvar, och FN-kommittén anser att Sverige bör avskaffa det systemet. I dag kan unga människor isoleras i 22 timmar om dygnet under långa perioder. FN oroas över de självmord och självmordsförsök som har skett bland unga som placerats i häkte och som tros vara ett resultat av isoleringen. FN-kommittén kräver att Sverige helt avskaffar isolering av barn i polisarrest, häkte och på särskilda ungdomshem samt utreder självmordsfallen i häkten.

Vissa förundersökningar tar längre tid än andra, och i vissa fall kan långa häktningstider vara motiverade. Men det är i dag mer regel än undantag. I dag har 20 personer suttit häktade mer än ett år. De som har suttit allra längst har suttit instängda i drygt 1 400 dagar, varav ca 1 000 dagar med restriktioner. Under 2013 satt 119 stycken 15–17-åringar häktade, varav 97 var isolerade med restriktioner. Alla EU-länder utom fyra, däribland Sverige, har en maxgräns för häktningstider med restriktioner. Att Sverige saknar en maxgräns har även kritiserats av Europarådet, Amnesty och Human Rights Watch.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga ansvarigt statsråd:

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att möta kritiken från FN:s tortyrkommitté?
  2. Har statsrådet gjort ställningstagandet att det är rimligt att Sverige även fortsättningsvis placerar barn i häkten med restriktioner, eller avser statsrådet att vidta åtgärder för att förhindra att så sker?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-12-02 Inlämnad: 2014-12-02 Anmäld: 2014-12-04 Återtagen: 2014-12-08 Sista svarsdatum: 2014-12-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.