En infrastruktur för kontanter

Interpellation 2016/17:260 av Roland Gustbée (M)

av Roland Gustbée (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Det kommer nya betalningssätt på marknaden som tillför mycket, men i vissa avseenden är kontanter fortfarande oslagbart, och ibland till och med det enda alternativet för att genomföra ekonomiska transaktioner.

Det händer att tekniken inte fungerar som den ska. Så länge inte 100 procent av Sveriges yta har bredbandstäckning årets alla minuter blir vi ibland hänvisade till kontanter.

Det finns invånare som inte kan få tillgång till elektroniska betalningsmedel. Barn och nyanlända som inte hunnit få personnummer är exempel på det. Likaså finns det människor som har gått i personlig konkurs och därför inte beviljas betalkort.

Vid små transaktioner är bankernas avgifter för Swish eller kortbetalning orimligt höga.

Många gånger är tekniken, även när den fungerar, inte lika effektiv för korttransaktioner som för kontanter. I till exempel parkeringsautomater är ofta kontanter mycket snabbare än kortbetalning.

Att behovet av kontanthantering kvarstår leder också till slutsatsen att de som tar emot kontanter måste på ett smidigt och någorlunda billigt sätt kunna sätta in dessa på banken. De flesta bankkontor har slutat helt med kontanthantering medan andra kräver dyra avtal för att ställa upp. För mindre företag, ideella föreningar och privatpersoner leder detta till fördyrningar och tidskrävande resor till de fåtal kontor som fortfarande tar emot kontanter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vilka initiativ är statsrådet och regeringen beredda att ta för att underlätta för alla som är beroende av att använda kontanter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-26 Överlämnad: 2017-01-27 Anmäld: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-14 Sista svarsdatum: 2017-02-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)