Brott som inte leder till straff

Interpellation 2020/21:248 av Thomas Morell (SD)

av Thomas Morell (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I flera uppmärksammade fall har brott som utländska förare och åkerier gjort sig skyldiga till lagts ned av åklagare.

Fredagen den 11 december hade jag en interpellationsdebatt med infrastrukturministern om fusket inom transportnäringen. När debatten i riksdagens kammare pågick lades ytterligare ett ärende ned av åklagaren. Det mest uppseendeväckande var att åklagaren, tillika förundersökningsledaren, lade ned ärendet innan polisen ens hade lämnat över en komplett utredning. Hur kan det vara möjligt?

I tidningen Proffs kan man läsa följande om händelsen:

"Trafikpolis Ylva Frohm och trafikutredare Fredrik Andersson håller ytterligare förhör med föraren. Därefter får åklagare tillika förundersökningsledare Carl-Johan Norström via telefon ta del av vad förhöret gett.
– När åklagaren hör vad vi har påkommit och att föraren fortfarande inte erkänner, släpper han föraren på fri fot och lägger ner ärendet. Dragbilen lämnas tillbaka, men för tillfället har vi kvar manipulationsutrustningen, säger Roger Ogemar. Ärendet läggs ner innan det sista förhöret ens hunnit skrivas in i ärendet. Inte heller slutprotokollet av den omfattande tekniska undersökningen av fordonet hann komma in till åklagaren innan allt var över, säger han vidare.

– – –

Men det slutar inte där. Dragbilen är av årsmodell 2015 och ska vara utrustad med den nya sortens kitasgivare som är svårare att manipulera.
– Istället sitter där en gammal givare och det är olagligt."

Artikeln i tidningen Proffs avslutas med en kommentar från en av tjänstemännen på kontrollplatsen:

”Roger Ogemar är besviken över att ärendet lades ner.
– Så har vi det nu för tiden. Det är öppna dörrar i Sverige och vad det kommer att leda till, kan vi bara ana. Det känns som att en del åklagare öppnar bakdörren så snart vi kommer in genom entrén med dessa ärenden. De verkar inte ta i beaktande det breda perspektivet av vad dessa fall för med sig för trafiksäkerheten, konkurrensen och olikhet inför lagen, avrundar han.”

När jag kontaktar tidningen Proffs får jag följande berättat för mig av chefredaktör Göran Rosengren, som tillbringar många arbetstimmar med trafikpolisen:

”Det är inte så länge sedan exakt samma sak inträffade i Helsingborg, så detta är dessvärre inget undantag."

Att vi ska vara lika inför lagen är en viktig princip i vårt rättssamhälle, och då kan vi inte ha en ordning där brott begångna av utländska aktörer mer eller mindre regelmässigt läggs ned av åklagare.

För att människor ska känna förtroende för rättssamhället måste de också uppleva att våra lagar gäller alla, oavsett nationalitet!

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att brott som utländska aktörer gjort sig skyldiga till inte läggs ned av åklagare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-12-15 Överlämnad: 2020-12-16 Anmäld: 2020-12-17 Sista svarsdatum: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)