Brister i stödet till unga arbetslösa

Interpellation 2012/13:410 av Björck, Patrik (S)

av Björck, Patrik (S)

den 15 maj

Interpellation

2012/13:410 Brister i stödet till unga arbetslösa

av Patrik Björck (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I Sverige är arbetslösheten hög, högre än i jämförbara länder. Ungdomsarbetslösheten är förskräckande hög. Kritik har under lång tid riktats mot regeringen för brist på åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Bland annat har ett aktivitetsförbud de tre första månaderna drabbat arbetslösa ungdomar hårt. Nu sällar sig Riksrevisionen till kritikerna av regeringens politik.

Kommer arbetsmarknadsministern att ta initiativ till en mer aktiv politik mot ungdomsarbetslösheten mot bakgrund av bland annat Riksrevisionens kritik?

 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-15 Anmäld: 2013-05-15 Svar fördröjt anmält: 2013-05-24 Besvarad: 2013-06-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (49 anföranden)