Åtgärder mot sms-lån

Interpellation 2007/08:183 av Axelsson, Christina (s)

av Axelsson, Christina (s)

den 19 november

Interpellation

2007/08:183 Åtgärder mot sms-lån

av Christina Axelsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

SVT:s Uppdrag granskning tog den 14 november upp vilka problem sms-lånen ger många människor. En tvåbarnsmamma beskrev hur hon i en desperat situation tog ett snabblån via sms för att köpa mat till sina barn. Tvåbarnsmamman är inte ensam; många andra har också lockats av låneföretagens reklam. De blir fast i ett låneträsk som kan vara svårt att ta sig ur.

Kronofogdemyndigheten är mycket kritisk till den nya låneformen. Det går för fort att få, det är för kort avbetalningstid och det är för dyrt. Den faktiska räntan är rena ockerräntan, upp till 600 procent. Enligt kronofogden växer ansökningar om betalningsförelägganden på grund av sms-lånen. Det är framför allt ungdomar mellan 18 och 25 år som får svårt att betala tillbaka. Problemet är att de saknar ett tydligt regelverk. Lånen ges också utan kreditprövning.

Låneföretagen kalkylerar kallt med att en stor del av låntagarna inte kommer att kunna betala tillbaka lånet. Kommentaren från företagen är: ”Tyvärr är det så att inte alla kan betala tillbaka sina lån. Det tråkiga för oss är att vi förlorar pengar.” Flera av dessa låneföretag ägs enligt uppgift av inkassoföretagen.

Sms-låneföretagens agerande har varit känt sedan tidigt i våras, vilket har resulterat i ett flertal socialdemokratiska motioner under allmänna motionstiden. Varje månad hamnar allt fler unga i skuldfällan, utan att regeringen agerar. Nu krävs snabba åtgärder för att förhindra att fler unga ska hamna i skuldfällan.

Mina frågor till finansministern är:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att stoppa möjligheterna till snabba lån utan kreditprövningar?

Avser finansministern att ta några initiativ för att se över låneformen som sms-låneföretagen erbjuder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-11-19 Anmäld: 2007-11-20 Svar fördröjt anmält: 2007-11-29 Sista svarsdatum: 2007-12-03 Besvarad: 2007-12-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)