Veteranbilar som blir klassade som miljöfarligt avfall

Interpellation 2020/21:871 av Thomas Morell (SD)

av Thomas Morell (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Motorhobbyn har en viktig uppgift i att bevara vårt motorhistoriska arv. Bilismen har varit en viktig del i uppbyggnaden av vårt välfärdssamhälle, och många motorentusiaster vill därför bevara viktiga fordonsmodeller inför framtiden. De riktiga entusiasterna söker med ljus och lykta efter objekt som är i så gott skick att det är möjligt att renovera fordonen. Inte sällan importeras bilar från USA för att sedan renoveras till värdefulla samlarbilar.

Av någon anledning har enskilda tjänstemän vid länsstyrelsernas miljöskyddsavdelningar fattat beslut om att värdefulla renoveringsobjekt inte får importeras utan ska betraktas som miljöfarligt avfall och därmed skrotas. Besluten är uppenbarligen fattade utan minsta kunskap om fordonshistoria. Dessutom, hur ska ett tömt fordon någonsin kunna utgöra en miljöfara?

Naturligtvis ska vi värna miljön, inte tal om annat, men de här besluten har ju inget med miljöhot att göra. För övrigt ger EU-lagstiftningen tydliga riktlinjer att begagnade fordon normalt inte är miljöfarligt avfall. Inte heller om det föreligger ett renoveringsbehov är fordonet ett miljöfarligt avfall.

Motorhobbyn sysselsätter många engagerade entusiaster, och de gör en fantastisk insats för att bevara vårt kulturarv. Få aktiviteter samlar så många människor över generationsgränserna som just motorhobbyn. Verksamheten är en viktig del i vårt samhälle och många ungdomar finner en plats att vara på och får mycket kunskapsutbyte från andra entusiaster. Motorhobbyn är en viktig del i vårt samhälle och den kan inte ödeläggas av godtyckliga beslut från myndigheter.

Jag är medveten om att ministern inte kan gå in i enskilda ärenden, men finns det ett systemfel i hanteringen av import och export av begagnade fordon måste det ovillkorligen rättas till.

Med hänvisning till texten ovan vill jag ställa en fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern och regeringen att vidta några generella åtgärder för att säkerställa en rättssäker och korrekt hantering när det gäller import och export av begagnade fordon?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-08-18 Överlämnad: 2021-08-20 Anmäld: 2021-09-02 Sista svarsdatum: 2021-09-16 Svarsdatum: 2021-10-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)