Haverikommission i fallet Rossana

Interpellation 2010/11:97 av Ericson, Gunvor G (MP)

av Ericson, Gunvor G (MP)

den 26 november

Interpellation

2010/11:97 Haverikommission i fallet Rossana

av Gunvor G Ericson (MP)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Den 24 november avslöjade SVT-programmet Uppdrag granskning hur sociala och rättsliga myndigheter under flera år svikit att uppmärksamma en minderårig, romsk flickas rop på hjälp.

Sedan tidigare känner vi till att det slutade med att hon utnyttjades sexuellt av hundratals män och i tingsrätten fälldes endast två av de inblandade för koppleri. Uppdrag granskning avslöjade att på flera punkter struntade de rättsliga myndigheterna i att utreda hennes fall.

Det som uppenbarar sig är ett flagrant ignorerande av en ung flickas rop på hjälp hos myndigheterna.

Detta är särskilt anmärkningsvärt då regeringen har en särskild satsning på jämställdhet i Malmö stad, Karinprojektet, som samlar kvinnofridsarbetet bland myndigheterna i staden under ett och samma tak och syftar till att effektivisera arbetet för kvinnofrid. Hur kan det då komma sig att den 14-åriga flickan blev osynliggjord av polispersonal som är utbildad för just denna typ av fall?

Samhället har svikit denna flicka och det är därför vår plikt att reparera skadorna så gott det går.

Regeringen bör tillsätta en haverikommission för att utreda hur myndigheterna kunde behandla flickans ärende på det sätt som blev utfallet.

Avser justitieministern att ta initiativ till en kontakt med berörda myndigheter för att säkerställa att dessa genomför åtgärder så att en liknande behandling inte återupprepas?

Avser justitieministern att ta initiativ till att en haverikommission tillsätts för att utreda vad som gick fel i fallet med Rossana?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-26 Anmäld: 2010-11-29 Besvarad: 2010-12-07 Sista svarsdatum: 2010-12-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)