Ungdomsarbetslösheten

Interpellation 2010/11:85 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 24 november

Interpellation

2010/11:85 Ungdomsarbetslösheten

av Monica Green (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Sverige har gått från att vara ett föregångsland i Europa med låg ungdomsarbetslöshet till att ha bland de högsta nivåerna för ungdomar i åldern 15–24 år. Under andra kvartalet år 2010 var ungefär var fjärde svensk ungdom under 25 år som aktivt sökte arbete arbetslös. Det är högre än snittet inom EU-27 som ligger på 20,6 procent. Som arbetslös räknas personer som kan arbeta och som också aktivt söker arbete. Arbetskraften utgörs av summan av antalet sysselsatta och antalet arbetslösa, alltså alla personer som antingen redan har jobb eller söker jobb.

Detta sätt att räkna är alla EU-länder överens om. Eurostat sammanställer statistik som är jämförbar på EU-nivå och kan användas som underlag för unionens politiska beslut.

Ändå är inte alla bekväma med att redovisa siffrorna enligt denna överenskommelse. Bland annat har statsministern sagt att ungdomsarbetslösheten är en skapad synvilla.

Vad avser statsministern att göra för att ungdomsarbetslösheten inte ska vara en, som det uttryckts, synvilla?

Finns det brister i statistiken som statsministern vill ändra på på EU-nivå?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-24 Anmäld: 2010-11-24 Sista svarsdatum: 2010-12-08 Svar fördröjt anmält: 2010-12-08 Besvarad: 2010-12-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)