ACTA

Interpellation 2010/11:8 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 11 oktober

Interpellation

2010/11:8 ACTA

av Jens Holm (V)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Det påstås att ACTA-avtalet i huvudsak ska vara färdigt efter överenskommelsen i Tokyo. Det är ett avtal som drivits fram av regeringarna i de rika länderna och som utformats helt utanför institutioner som FN eller WTO. Det är mycket tydligt att ett av avtalets huvudsyften är att tvinga fattigare länder som Kina och Brasilien att förändra sin immaterialrätt på ett sätt som gynnar stora företag i väst.

Hittills har företag som Sony och Google haft större insyn i förhandlingarna än folkvalda politiker i de länder där avtalet kommer att gälla. Processen har medvetet utformats för att hålla kritiska röster ute, vare sig det handlar om nätentusiaster, konsumentorganisationer eller regeringar i fattiga länder.

Därför är det ett djupt kontroversiellt avtal. Indien har till exempel mycket tydligt markerat att man ser processen som illegitim, bland annat för att avtalet hotar deras läkemedelsproduktion. Den 5 oktober förkastade en enig mexikansk senat det framförhandlade ACTA-avtalet. Kritik har höjts även från många andra länder. Oberoende av vad avtalet faktiskt innehåller – det är trots allt fortfarande hemligt – kommer hanterandet av ACTA att betyda mycket för demokratins styrka framöver. Skulle vi godkänna avtalet i efterhand, skickar vi en tydlig signal om att det här är en framkomlig väg för dem som till varje pris vill undvika demokratiska processer.

ACTA-avtalet handlar om att slå fast gamla regler hårdare, i en tid då vi tvärtom behöver tänka nytt och stort. Stora delar av avtalet handlar om hur bolagen ska kunna behålla sitt informationsövertag, i en teknisk verklighet som demokratiserat spelreglerna. Det vi behöver är något helt annat: en öppen diskussion om hur vi bygger en värld där mänsklighetens samlade kunskap kan användas mycket friare än i dag.

1. Avser närings- och energiministern att vidta några åtgärder för att EU inte ska skriva under ACTA-avtalet?

2. När kommer, enligt närings- och energiministerns avsikter, ACTA att behandlas i riksdagen?

3. Kommer, enligt närings- och energiministerns avsikter, ACTA att påverka svensk lagstiftning, till exempel genom ändring av befintliga lagar och regler eller antagande av nya?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-10-11 Anmäld: 2010-10-12 Besvarad: 2010-10-21 Sista svarsdatum: 2010-10-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)