Nordiska stridsgruppen 2008

Interpellation 2010/11:77 av Björlund, Torbjörn (V)

av Björlund, Torbjörn (V)

den 24 november

Interpellation

2010/11:77 Nordiska stridsgruppen 2008

av Torbjörn Björlund (V)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Den 20 oktober i år kom Riksrevisionen med sin rapport om den nordiska stridsgruppen 2008 (RiR 2010:20). Kritiken i denna rapport är förödande för två olika regeringar och för Försvarsmakten.

Från början sades det att Nordic Battlegroup (NBG) skulle vara 1 100 soldater. Den hamnade till slut på 2 350 soldater.

Kostnaderna verkar ha tagits på löpande räkning. Först sattes kostnaden till ca 1 miljard kronor. När hela äventyret var slut var notan på ca 4 miljarder kronor. En orsak var att man förändrade kraven under resans gång. Planeringen hade alltså från början varit undermålig.

Högkvarteret delegerade bort materialbeställningarna till förbandsenheterna, vilket gjorde att det delvis beställdes material som var fel.

Anställningsavtalen var oklara och försvaret och regeringen visste inte hur många som verkligen skulle delta.

Samövandet och samordningen brast och vissa högre konfliktnivåer var enheterna inte övade nog för. Detta anmäldes dock inte till EU, vilket är ett lysande exempel på invändningar som funnits mot hela NBG-konceptet att NBG var ett sätt att visa upp sig för EU – en ovanligt dyr show-off.

Det fanns oklarheter i hur stridsgruppen skulle transporteras till insatsområdet.

Regeringen har inte rapporterat tillbaka till riksdagen de mycket fördyrade kostnaderna för NBG 2008 trots att Försvarsmakten redovisat dem. Riksdagen fick alltså ingen heltäckande bild av de totala kostnaderna.

Vad är då kontentan av denna uppräkning? NBG-insatsen blev betydligt dyrare än beräknat och kollen på ekonomin verkar ha varit noll, fel material togs fram, det förekom oklara anställningsavtal, brister i samövningen, usel logistik och dubbel bokföring mot riksdagen.

Vänsterpartiet har motsatt sig denna typ av stridsgrupp eftersom den är ett led i EU:s militarisering. Det är dessutom en samkörning mellan Sverige och EU på ett sätt som ett alliansfritt land inte bör ägna sig åt. Med tanke på den kritik som nu Riksrevisionen kommit med tycker vi att vi har haft rätt i vårt nej till NBG 2008.

Jag vill nu fråga ministern:

1. Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder för att inte likadana problem och fel uppstår igen?

2. Kan försvarsministern garantera att nästa NBG-stridsgrupp håller sig inom de ekonomiska ramarna?

3. Kommer försvarsministern att vidta några åtgärder beträffande Försvarsmakten för att förhindra ett upprepande av misstagen i samband med NBG 2008?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-24 Anmäld: 2010-11-24 Besvarad: 2010-12-03 Sista svarsdatum: 2010-12-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.