Anställningsvillkoren för statligt anställda vid bolagisering

Interpellation 2010/11:76 av Andersson, Ulla (V)

av Andersson, Ulla (V)

den 24 november

Interpellation

2010/11:76 Anställningsvillkoren för statligt anställda vid bolagisering

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Många politiska företrädare, också på högerkanten, brukar med bestämdhet hävda att det offentliga ska vara en föregångare som arbetsgivare. Det är vackra ord, och säkert välmenta, men tyvärr ofta utan konkret innehåll. Det visar sig inte minst när statliga myndigheter bolagiseras.

Vid bolagiseringen öppnas en möjlighet att försämra villkoren för de anställda genom att byta avtalsområde, en möjlighet som få statliga bolag tycks kunna motstå. Det tycks bli allt vanligare att statliga myndigheter som bolagiseras också byter avtalsområde. Det är svårt att komma ifrån tanken att de här försämringarna av anställningsvillkoren är en del av syftet med bolagiseringen.

Regeringen kan se till att bibehålla avtalsområdena genom direktiv vid ombildningen, men väljer att inte använda den möjligheten.

Utifrån ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Är det en del av statsrådets avsikt med bolagisering av statliga myndigheter att de ska byta avtalsområde?

Om det inte är det, avser statsrådet att vidta några åtgärder för att bolagiseringar av statliga myndigheter fortsättningsvis inte ska innebära förändringar av avtalsområdena?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2010-11-24 Inlämnad: 2010-11-24 Besvarad: 2010-12-07 Sista svarsdatum: 2010-12-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)