Nätdroger

Interpellation 2010/11:73 av Bucht, Sven-Erik (S)

av Bucht, Sven-Erik (S)

den 23 november

Interpellation

2010/11:73 Nätdroger

av Sven-Erik Bucht (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Problemet med droger är alltmer växande i samhället. Tillgängligheten till dessa torde vara ett problem långt större än vad många kan ana. Droger, lagliga som olagliga, finns att tillgå med några klick på datorn och efter några dagar som en försändelse på paketutlämningsställen runt om i vårt land.

De kostnader som dessa droger vållar samhället finns det inga siffror på, men torde vara avsevärda. Hur mycket lidande som de ställer till direkt och de problem de medför för människor på lång sikt kan man bara spekulera om.

Droger som klassas som olagliga förändras ständigt i syfte att kunna marknadsföras och försäljas via nätet och vår rättsapparat verkar vara ständigt på efterkälke. Hur detta går till beskrivs exempelvis i tidningen Norrländska Socialdemokraten på ett bra sätt. Den verklighet som beskrivs är uppseendeväckande och kräver kraftfull handling av samhället och rättsväsendet.

Mina frågor till justitieministern är:

Vilka resurser har, enligt justitieministerns beräkningar, rättsväsendet för att stävja nämnda problem?

Har Sverige bristande lagstiftning för att stävja problemet med nätdroger och avser justitieministern i så fall att vidta några åtgärder i frågan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-23 Anmäld: 2010-11-23 Sista svarsdatum: 2010-12-07 Besvarad: 2010-12-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (6 anföranden)