De utförsäkrades situation

Interpellation 2010/11:7 av Björck, Patrik (S)

av Björck, Patrik (S)

den 8 oktober

Interpellation

2010/11:7 De utförsäkrades situation

av Patrik Björck (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Sedan regeringen skapade en stupstock i sjukförsäkringen har ett stort antal tragedier utspelats. Tusentals människor lever i ovisshet och svårt sjuka tvingas att som ytterligare börda också få ekonomiska problem. Regeringen har så här långt kommit med otydliga och dubbla besked men inget konkret som kan hjälpa de drabbade.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att mildra verkningarna av sjukförsäkringsreformen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-08 Anmäld: 2010-10-12 Sista svarsdatum: 2010-10-22 Besvarad: 2010-10-26 Svar fördröjt anmält: 2010-10-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (20 anföranden)