Regelförenklingar för företag

Interpellation 2010/11:69 av Vestlund, Börje (S)

av Vestlund, Börje (S)

den 18 november

Interpellation

2010/11:69 Regelförenklingar för företag

av Börje Vestlund (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

När alliansregeringen tillträdde 2006 var ett av de första besluten man tog att den administrativa regelbördan för företag skulle minska med 25 procent. Motsvarande beslut hade redan tidigare fattats av den socialdemokratiska regeringen. Näringsminister Olofsson var väldigt tydlig med att regelkrånglet i företagen skulle minska. Men sedan hände ingenting under två år, för då dög inte de metoder den socialdemokratiska regeringen använt sig av. Nya metoder skulle fram, detta var viktigare än att komma i gång med det mödosamma arbetet med att i praktiken minska regelbördan för företagen.

När man sedan efter två år påbörjade arbetet så kunde vi konstatera att med undantag av ett par departements ansvarsområden så hade regelbördan snarare ökat än minskat!

Och i de fall som departement ändå har tagit initiativ till att minska regelbördan är det ofta inom områden som har en liten eller väldigt begränsad betydelse för flertalet företag. Insatserna för att minska regelbördan generellt är knappast överväldigande. Under perioden 2006–2010 redovisar Tillväxtverket en minskning med 3,4 procent. I en tidigare debatt med Maud Olofsson ställde jag frågan när Maud Olofsson trodde att man skulle uppnå de 25 procenten. Näringsministerns svar var att hon trodde att man skulle klara detta till 2012 – för då skulle även EU ha uppnått detta resultat. Med den takt som har varit under föregående år måste jag ställa mig högst tveksam till om man kommer att ha uppnått detta om drygt två år.

Min fråga till näringsministern är:

Kommer näringsministern att ta initiativ till en realistisk plan med åtgärder för hur och när man kan uppnå en minskning av regelbördan för företag med 25 procent?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-18 Anmäld: 2010-11-18 Svar fördröjt anmält: 2010-11-30 Sista svarsdatum: 2010-12-02 Besvarad: 2010-12-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)