Polisingripanden vid misstänkt terrorism

Interpellation 2010/11:43 av Olsson, Lena (V)

av Olsson, Lena (V)

den 9 november

Interpellation

2010/11:43 Polisingripanden vid misstänkt terrorism

av Lena Olsson (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

För någon vecka sedan gjorde polisen ett tillslag riktat mot fyra män i Göteborg. Man hade uppgifter som ledde till misstankar om förberedelse till terroristbrott. Sedan dess har uppgifter om misstag i insatsen varit mycket uppmärksammade i medierna.

Bland det första som framkom dagarna efter tillslaget var att en av männen endast skulle tas in som vittne, men trots detta behandlats som misstänkt av polisen. Vidare rapporteras det om anklagelser om övervåld och förnedring i insatserna. Bland det mest upprörande som rapporteras är att barn som funnits på plats vid tillslagen bemötts med skarpladdade vapen av maskerad polis och förhörts utan sina föräldrar i direkt anslutning till tillslagen.

Min inställning till vad som hänt är självklart att polisen måste agera om konkreta misstankar om terroristbrott finns. Men lika självklart är det att insatser måste ske på ett rättssäkert sätt, att polisen inte ska använda sig av onödigt våldsamma metoder och måste bemöta varje människa med respekt, i synnerhet barn.

Vad som i verkligheten skett ska nu klargöras i utredningar, som enligt uttalanden kan ta månader. Att samma organisationer som gjort sig skyldiga till misstag eller övergrepp nu ska utreda sig själva leder dock självklart till misstankar om att utredningarna inte görs lika grundligt eller att slutsatserna i utredningarna inte stämmer överens med verkligheten. Att klargöranden kring insatsen skjuts på framtiden och inte görs omedelbart är även det allvarligt.

Vad som hänt i Göteborg är bara ett i en lång rad av exempel som visar på behovet av en oberoende myndighet för utredningar mot poliser och åklagare.

Mina frågor till justitieministern är:

1. Avser justitieministern att vidta åtgärder för att säkerställa att polisens ingripanden i terrorismärenden ska hålla samma standard som i övriga ärenden när det gäller krav på rättssäkerhet och bemötande av människor?

2. Avser justitieministern att vidta åtgärder för att stärka barnkompetensen inom polisen?

3. Avser justitieministern att vidta åtgärder för att skapa en oberoende myndighet för utredningar av misstänkta övergrepp från poliser och åklagare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-09 Anmäld: 2010-11-09 Besvarad: 2010-11-16 Sista svarsdatum: 2010-11-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)