Fas 3

Interpellation 2010/11:420 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 20 maj

Interpellation

2010/11:420 Fas 3

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Trots upprepad kritik mot regeringens passiva arbetsmarknadspolitik så sker inga påfallande kursändringar. Just nu befinner sig Sverige i en märklig situation. Gruppen långtidsarbetslösa fortsätter att öka samtidigt som många företag har svårt att kunna rekrytera personal.

Det tydligaste exemplet på en passiv arbetsmarknadspolitiken är jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. I flera lokala tidningar visar man hur många deltagare är hänvisade till meningslös verksamhet utan att komma ett steg närmare arbetsmarknaden. På SVT-programmet Uppdrag gransknings hemsida kan man ta del av hur företag gör stora ekonomiska vinster på fas 3-verksamhet.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att verka för att fas 3 avskaffas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-20 Anmäld: 2011-06-07 Sista svarsdatum: 2011-06-10 Svar fördröjt anmält: 2011-06-10 Besvarad: 2011-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.