Olyckor och bristande säkerhet på arbetsplatser

Interpellation 2010/11:419 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 20 maj

Interpellation

2010/11:419 Olyckor och bristande säkerhet på arbetsplatser

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Flera olycksfall med dödlig utgång på byggarbetsplatser har skett under det senaste året. Tidspress och underentreprenörer med anställda som jobbar extrem mycket övertid bidrar till att riskerna ökar på jobbet. Dessutom sker alldeles för lite kontroller och stödet till skyddsombuden från Arbetsmiljöverket har minskat. Regeringens besparingar på Arbetsmiljöverket innebär att man i dag inte har möjlighet att åka ut och göra inspektioner i den omfattning som behövs trots anmälan från både skyddsombud och allmänhet.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta åtgärder för att Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet ska kunna förstärkas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-20 Anmäld: 2011-06-07 Sista svarsdatum: 2011-06-10 Svar fördröjt anmält: 2011-06-10 Besvarad: 2011-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.