Lönebidragsanställning

Interpellation 2010/11:418 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 20 maj

Interpellation

2010/11:418 Lönebidragsanställning

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Med en aktiv arbetsmarknadspolitik så skulle många fler arbetssökande personer snabbt kunna komma ut i arbete. I dag har vi en situation med hög långtidsarbetslöshet samtidigt som företag har svårt att kunna rekrytera personal.

Trots att vi ser en uppgång på arbetsmarknaden så hindras många arbetslösa från att få vara delaktiga efter förmåga. Det finns en tydlig tendens att systemet med fas 3 bidrar till att andelen lönebidragsanställningar har minskat. Mindre seriösa företag tar emot personer som man får betalt för, i stället för att anställa samma personer genom lönebidragsanställning.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta åtgärder för att fler personer ska kunna få en lönebidragsanställning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-20 Anmäld: 2011-06-07 Sista svarsdatum: 2011-06-10 Svar fördröjt anmält: 2011-06-10 Besvarad: 2011-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.