Karensavdrag

Interpellation 2010/11:415 av Svensson, Suzanne (S)

av Svensson, Suzanne (S)

den 20 maj

Interpellation

2010/11:415 Karensavdrag

av Suzanne Svensson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

För dem som har en rak arbetsvecka innebär en karensdag att man förlorar en dags inkomst. Om du däremot är schemalagd eller arbetar koncentrerad deltid förlorar du en större andel av din inkomst. Detta drabbar särskilt kvinnor inom offentlig sektor där det är vanligt att arbetstiden är förlagd över en längre period.

Det har tidigare funnits förslag om att göra om karensdagen till ett karensavdrag om 20 procent av en genomsnittlig arbetsvecka för att på så sätt skapa ett rättvisare karensavdrag.

Det är svårt att hitta någon som är principiellt emot att inkomstbortfall för karensdag ska motsvara lika stort inkomstbortfall för alla, i relation till deras inkomst.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att genomföra ett rättvisare karensavdrag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-20 Anmäld: 2011-05-20 Besvarad: 2011-05-31 Sista svarsdatum: 2011-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (5 anföranden)