Inlandsbanan som en nationell möjlighet

Interpellation 2010/11:410 av From, Isak (S)

av From, Isak (S)

den 19 maj

Interpellation

2010/11:410 Inlandsbanan som en nationell möjlighet

av Isak From (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den gångna vintern har flera tågurspårningar skett runt om i landet men i det fall de skett på Norra stambanan så har det förbi växlingar varit omöjligt. Bland annat spårade ett godståg ur vid Grötingen på Norra stambanan, norr om Bräcke i januari. Flera vagnar spårade ur och både räls och kontaktledningen har skadats allvarligt. Arbetet med att röja på olycksplatsen pågick i flera dagar. Den gångna vintern visar att Norra stambanans skick drabbar industrier i hela Europa.

Hade alternativet Inlandsbanan varit ett fungerande alternativ så skulle vinterns händelser och konsekvenser kanske mildrats.

Men Inlandsbanans skick medger i dagsläget inte det. På den godstransporterande delen av banan, det vill säga Mora–Arvidsjaur, har standardförbättringar gjorts på vissa delar av sträckan och ytterligare förbättringar behövs. På bandelen Sveg–Brunflo, som fortfarande har STAX 20 ton, behövs en bärighetshöjning. Sämst är bandelen Arvidsjaur–Jokkmokk som bara har bärigheten 16 ton STAX och 36 kilometer återstår för att först höja bärigheten till STAX 20 ton.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att ge Inlandsbanan AB en rejäl möjlighet för att bli ett alternativ för att säkra transportkapaciteten till och från norra Sverige och hela Barentsregionen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-19 Anmäld: 2011-05-19 Sista svarsdatum: 2011-06-09 Svar fördröjt anmält: 2011-06-09 Besvarad: 2011-06-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)