Tillstånd för uranbrytning

Interpellation 2010/11:403 av Sjöstedt, Jonas (V)

av Sjöstedt, Jonas (V)

den 19 maj

Interpellation

2010/11:403 Tillstånd för uranbrytning

av Jonas Sjöstedt (V)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Det råder stor oklarhet om regeringens hållning till uranbrytning i Sverige. Företrädare för olika regeringspartiet har uttalat sig motstridigt i frågan.

För att få bryta uran i Sverige krävs att alla miljökrav uppfylls, att kommunen inte inlägger veto och att regeringen säger ja.

Hur kommer närings- och energiministern att ställa sig till en ansökan till uranbrytning som uppfyller alla miljökrav och som inte hindras av ett kommunalt veto?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-19 Anmäld: 2011-05-19 Sista svarsdatum: 2011-06-09 Svar fördröjt anmält: 2011-06-09 Besvarad: 2011-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)