Offentlig upphandling och djurskyddskrav

Interpellation 2010/11:398 av Johansson, Ann-Kristine (S)

av Johansson, Ann-Kristine (S)

den 19 maj

Interpellation

2010/11:398 Offentlig upphandling och djurskyddskrav

av Ann-Kristine Johansson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Diskussionen om våra livsmedel är ständigt pågående. Tidningsrubriker har bland annat handlat om dioxin och grisproduktion. I detta sammanhang framstår offentlig upphandling som alltmer intressant. Hur ska våra kommuner kunna ställa rättmätigt höga krav på produktionen av de livsmedel som upphandlas offentligt?

I Sverige upphandlas det för drygt 10 miljarder kronor årligen. Det är stora summor och om detta används rätt kan det vara pådrivande av ny teknik och företagsutveckling. Tyvärr råder det numera stor rättsosäkerhet och många upphandlingar överklagas. Det senaste exemplet är Sigtuna kommuns upphandling av mat. Expertorgan som Miljöstyrningsrådet säger att det går att ställa högre krav på offentlig upphandling och se till att annat än bara lägsta pris kommer i fråga för upphandlingen. Samtidigt ger sammanfattningen från Konkurrensverkets rapport Krav på djurskydd vid offentlig upphandling – rättspraxis och slutsatser inga tydliga fingervisningar.

Sverige har en av världens hårdaste lagstiftningar för djuromsorg. De hårda reglerna och vidhängande kontroller har ett brett stöd bland konsumenter och producenter. Vi vill alla att djuren ska ha det bra. En pådrivande faktor i det omfattande djurskyddsarbetet är att svenska kommuner ska ha rätt att bestämma över de livsmedel som serveras till skolbarn och äldre inom vård och omsorg. Kommunernas upphandlare ska kunna kräva att den mat de köper produceras enligt högt ställda djurskydds- och miljökrav, som ligger i nivå med den svenska lagstiftningen. De ska kunna vara säkra på att livsmedlen kontrolleras för såväl salmonella som antibiotika.

Dessa krav ska, enligt Miljöstyrningsrådet, inte strida mot EU:s konkurrenslagar. Under förutsättning att alla leverantörer behandlas lika och ges lika möjligheter att lämna anbud ska svenska kommuner kunna kräva svensk djurskyddsstandard.

Mina frågor till landsbygdsministern är:

Avser landsbygdministern att verka för att den mat som konsumeras produceras enligt högt ställda djurskydds- och miljökrav?

Är landsbygdsministern beredd att arbeta för en förändring av lagen om offentlig upphandling, i syfte att förenkla för bland annat kommuner att göra mer miljövänliga och djuromsorgsanpassade upphandlingar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-19 Anmäld: 2011-05-19 Svar fördröjt anmält: 2011-06-07 Sista svarsdatum: 2011-06-09 Besvarad: 2011-06-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)