Kontroll av kosttillskott

Interpellation 2010/11:397 av Lilja, Lars (S)

av Lilja, Lars (S)

den 19 maj

Interpellation

2010/11:397 Kontroll av kosttillskott

av Lars Lilja (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Försäljning av kostillskott är uppenbarligen en lönsam bransch. Det märks inte minst på den kraftfulla marknadsföringen av dessa preparat.

Tyvärr är det ofta svårt för konsumenten att veta vad dessa preparat egentligen innehåller. Inom idrotten har bruket av kostillskott lett till ett antal positiva dopningsfall där idrottaren fått i sig dopningsklassade substanser via kosttillskott – detta på grund av att det inte framgått av innehållsförteckningen att dessa substanser ingått i preparatet.

Hösten 2010 presenterade Malmö stad rapporten Livsmedelskontroll av kosttillskott i hälsokostbutiker mm. Där framgick att 21 av de 85 granskade tillskotten var att betrakta som läkemedel och borde aldrig ha sålts som kosttillskott. Av resterande preparat var 78 procent felmärkta på något sätt.

Kosttillskott är per definition livsmedel. För kontrollen av dessa ansvarar det kommunala hälsoskyddet med stöd av Livsmedelsverket. Det är uppenbart att de flesta kommuner saknar resurser för denna kontroll. Därför finns i dag ingen väl fungerande kontroll av kosttillskott.

Min fråga till statsrådet blir därför:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att stärka kontrollen av kosttillskott som marknadsförs i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2011-05-19 Inlämnad: 2011-05-19 Besvarad: 2011-06-07 Sista svarsdatum: 2011-06-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)