Jämställdhetsintegrering

Interpellation 2010/11:382 av Ahlberg, Ann-Christin (S)

av Ahlberg, Ann-Christin (S)

den 12 maj

Interpellation

2010/11:382 Jämställdhetsintegrering

av Ann-Christin Ahlberg (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Sverige har varit känt för sitt arbete med jämställdhet och vi har lyckats komma en bit på vägen, även om vi har långt kvar. Det som oroar är att Sverige hamnar allt längre ned i internationella jämförelser när det gäller jämställdhet.

En internationell etablerad strategi för att bedriva jämställdhetsarbete är jämställdhetsintegrering, vilket innebär att varje departement och politikområde har ansvar för jämställdhet inom sitt ansvarsområde.

Sveriges regering har också en jämställdhetsminister som ansvarar för frågorna och vi har en diskrimineringslagstiftning. Trots det hamnar Sverige efter när det gäller jämställdhet. Av den anledningen har jag följande frågor till statsrådet:

Hur arbetar statsrådet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet?

Verkar statsrådet för att alla statsråd arbetar med jämställdhetsintegrering inom sitt ansvarsområde?

Anser statsrådet att arbetet är framgångsrikt eller avser statsrådet att vidta några åtgärder för att bättre uppnå syftet med jämställdhetsintegrering?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-12 Anmäld: 2011-05-12 Besvarad: 2011-05-31 Sista svarsdatum: 2011-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)