Kvinnors arbetsmiljö

Interpellation 2010/11:381 av Pärssinen, Raimo (S)

av Pärssinen, Raimo (S)

den 12 maj

Interpellation

2010/11:381 Kvinnors arbetsmiljö

av Raimo Pärssinen (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Psykisk stress och hög arbetsbelastning är arbetsmiljöproblem som i högre grad drabbar kvinnor än män. De drabbas oftare av besvär i axlar, armar och händer samt stressrelaterade besvär – en konsekvens av enformiga arbeten och hög arbetsbelastning. Kvinnor med fysiskt påfrestande yrken med litet arbetsinnehåll har upp till så mycket som elva förlorade arbetsår.

Att kvinnor tvingas att ofrivilligt lämna arbetslivet i förtid på grund av dålig arbetsmiljö är ett stort bekymmer för den enskilde och för samhället i stort. Det pekar på den stora ojämställdheten i arbetslivet, på kvinnors sämre villkor än män i arbetslivet och på ett arbetsliv som sliter ut främst kvinnor.

En god arbetsmiljö för alla är en förutsättning för vår förmåga att kunna bygga ett gott samhälle. Därför måste frågan om kvinnors villkor och arbetsmiljö tas på fullaste allvar.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att främja en bättre arbetsmiljö för kvinnor?

Eftersom kvinnor ofrivilligt tvingas lämna arbetslivet i förtid, vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att fler kvinnor ska orka och kunna arbeta fram till ålderspensionen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-12 Anmäld: 2011-05-12 Svar fördröjt anmält: 2011-05-17 Sista svarsdatum: 2011-06-03 Besvarad: 2011-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.