Barnomsorg på oregelbunden arbetstid som en jämställdhetsfråga

Interpellation 2010/11:379 av Andersson, Johan (S)

av Andersson, Johan (S)

den 12 maj

Interpellation

2010/11:379 Barnomsorg på oregelbunden arbetstid som en jämställdhetsfråga

av Johan Andersson (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

I en nyligen publicerad undersökning av fackförbundet Kommunal visas att 30 procent av deras medlemmar som har förskolebarn väljer att inte arbeta heltid på grund av de dåliga öppettider som barnens förskolor har.

Min fråga till statsrådet är följande:

Vad avser statsrådet att göra för att stimulera så att kommunerna ökar aktiviteterna för att tillskapa fler platser inom barnomsorgen på så kallade oregelbundna tider?

Är statsrådet beredd att verka för att tillskjuta mer stimulansmedel för att tillskapa fler platser på oregelbunden tid?

Avser statsrådet att ta initiativ till att ändra lagstiftningen så att det blir en rättighet för föräldrar till barnomsorg på oregelbunden tid?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-12 Anmäld: 2011-05-12 Besvarad: 2011-05-31 Sista svarsdatum: 2011-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)