Åtgärder för en fungerande arbetsmarknad

Interpellation 2010/11:373 av Nilsson, Jennie (S)

av Nilsson, Jennie (S)

den 12 maj

Interpellation

2010/11:373 Åtgärder för en fungerande arbetsmarknad

av Jennie Nilsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

En misslyckad arbetsmarknadspolitik har gett Sverige hög arbetslöshet trots att många företag har svårt att rekrytera. Vart femte företag kan inte rekrytera personal med rätt kompetens och vart sjunde tvingas därför tacka nej till beställningar, enligt Svenskt Näringslivs senaste statistik.

Trots god ekonomisk tillväxt så är var tredje arbetslös långtidsarbetslös och ungdomsarbetslösheten biter sig fast på rekordhöga nivåer.

Mina frågor till arbetsmarknadsministern är:

Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ till att utvärdera effekterna av den hittills förda politiken och i så fall när avser hon att göra det?

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att rusta dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, så att de kan komma i fråga för de jobb som nu växer fram?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-12 Anmäld: 2011-05-12 Svar fördröjt anmält: 2011-05-17 Sista svarsdatum: 2011-06-03 Besvarad: 2011-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)