Barnskötare som ett framtidsyrke

Interpellation 2010/11:372 av Ahlberg, Ann-Christin (S)

av Ahlberg, Ann-Christin (S)

den 12 maj

Interpellation

2010/11:372 Barnskötare som ett framtidsyrke

av Ann-Christin Ahlberg (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

I den nya skollagen stärks och konkretiseras arbetslagets ställning och för första gången nämns barnskötarna som en självklar yrkesgrupp i förskolan. Under många år har barnskötare fått uppleva att deras yrke ska försvinna från förskolan och att det inte är ett framtidsyrke.

Många elever som går barn- och fritidslinjen på gymnasiet har fått till sig att någon fast anställning kommer de inte att få, utan man måste utbilda sig till ett annat yrke inom förskolan.

Den svenska förskolan är unik i sin utformning där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande är viktigt, enligt den nya skollagen, och då behövs mer än en yrkesgrupp på förskolan, där barnskötare kommer att behövas även i framtiden.

Vad avser statsrådet att göra för att barnskötaryrkets framtid inte ska kännas så dyster, utan vända det till en yrkesgrupp som också behövs?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2011-05-12 Inlämnad: 2011-05-12 Besvarad: 2011-05-31 Sista svarsdatum: 2011-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)