Kvinnors situation på arbetsmarknaden

Interpellation 2010/11:369 av Björck, Patrik (S)

av Björck, Patrik (S)

den 12 maj

Interpellation

2010/11:369 Kvinnors situation på arbetsmarknaden

av Patrik Björck (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män. Kvinnor har lägre lön än män. Kvinnor diskrimineras över hela arbetsmarknaden oavsett om det gäller karriärmöjligheter eller anställningsvillkor. Detta skapar en livslång ojämlikhet i samhället som varar upp i pensionärstillvaron där kvinnor får lägre pension än män.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att förbättra kvinnors situation på arbetsmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-12 Anmäld: 2011-05-12 Svar fördröjt anmält: 2011-05-19 Sista svarsdatum: 2011-06-03 Besvarad: 2011-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)