Tilliten till IT

Interpellation 2010/11:365 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 11 maj

Interpellation

2010/11:365 Tilliten till IT

av Monica Green (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Trots alla roliga, praktiska, tillväxtvänliga, underhållande, smarta, effektiva fördelar med IT-samhället så förekommer en hel del hot, attacker och osäkerhet på nätet.

Det är otroligt viktigt att såväl privatpersoner som företag kan lita på såväl integriteten som säkerheten när tjänster utförs via Internet.

Nyligen uppdagades det att hos ett stort lek- och spelföretag, där många är uppkopplade samtidigt, hade mer än 77 miljoner användare blivit kapade på sina personliga kontouppgifter.

Att byta lösenord och se över sina bankkonton efter en sådan oacceptabel händelse är naturligtvis nödvändigt. Att liknande händelser sedan upprepats kan ha gjort att tilliten till IT blir naggad i kanten.

Sverige har jobbat mycket med IT-säkerheten genom åren och PTS har legat långt framme för att både ge goda råd och att upptäcka IT-attacker. Inom Europa finns Enisa (IT-säkerhetsbyrån) men räcker det? Samhället är sårbart när hela befolkningar bygger upp hela sin tillvaro på att IT fungerar utan avbrott, virusattacker och stöld av kontouppgifter.

Vad avser statsrådet att göra för att öka säkerheten på nätet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-11 Anmäld: 2011-05-11 Besvarad: 2011-05-31 Sista svarsdatum: 2011-06-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)