Bevarandet av den unika konstsamlingen på Biby

Interpellation 2010/11:361 av Ekström, Hans (S)

av Ekström, Hans (S)

den 11 maj

Interpellation

2010/11:361 Bevarandet av den unika konstsamlingen på Biby

av Hans Ekström (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Regeringen har beslutat att inte lösa in den unika samlingen av 1700-talskonst från Konstantinopel som finns på Biby. Samlingen anses av bland andra Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet ha stort kulturhistoriskt värde och bör bevaras.

Jag vill därför fråga kultur- och idrottsministern vilka motiv som ligger bakom hennes och regeringens beslut, vilket kan leda till att en så viktig del av kulturarvet kanske får lämna landet.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-11 Anmäld: 2011-05-11 Besvarad: 2011-05-17 Sista svarsdatum: 2011-06-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)