Nattågstrafik till Norrland

Interpellation 2010/11:32 av From, Isak (S)

av From, Isak (S)

den 4 november

Interpellation

2010/11:32 Nattågstrafik till Norrland

av Isak From (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Rikstrafikens förslag till ny nattågstrafik inför kommande avtalsperiod har varit ute på remiss. Förslaget innebär att den nuvarande nattrafiken med tåg skulle halveras, vilket har kritiserats hårt av berörda kommuner, länsstyrelser med flera.

För Västerbottens del innebär förslaget att tåget inte stannar i vare sig Vännäs, Bastuträsk eller Jörn. Vännäs är i dag knutpunkten för hela södra Lappland. Bastuträsk å sin sida är knutpunkten för Norsjö, Malå, Skellefteå och Sorsele. Ett stort antal kommuner skulle bli utan tågförbindelse om förslaget blir verklighet.

Nattågstrafiken är viktig för hela Norrland. Inte minst turismen är beroende av bra tågförbindelser för att kunna utvecklas och skapa nya arbetstillfällen. Att hänvisa tågtrafikanter till flyg eller buss är uppseendeväckande med tanke på alla ansträngningar som i övrigt görs för att av miljöskäl flytta fler transporter till järnväg.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att även boende i södra Lappland och i Norrlands inland ska ha tillgång till goda tågförbindelser?

Hur avser statsrådet i övrigt att verka för att långväga resenärer väljer järnväg i stället för flyg eller busstransporter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-04 Anmäld: 2010-11-04 Besvarad: 2010-11-12 Sista svarsdatum: 2010-11-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.