Riktiga jobb eller bidrag till arbetsgivare

Interpellation 2010/11:317 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 11 april

Interpellation

2010/11:317 Riktiga jobb eller bidrag till arbetsgivare

av Monica Green (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Den subventionerade arbetsgivaravgiften för ungdomar som regeringen genomförde under förra mandatperioden skulle syfta till fler jobb. Åtgärden syftade enligt regeringen till att göra ungdomars arbetskraft mer eftertraktad på arbetsmarknaden. Flera rapporter visar nu att trots dessa subventioner med ca 10 miljarder har andelen unga som jobbar inom till exempel detaljhandeln och hotell och restaurang inte blivit större utan mindre. Andelen av de arbetade timmarna som utförs av ungdomar har inte heller ökat utan tvärtom minskat. Den generella sänkningen av arbetsgivaravgifter är med andra ord för dyr i förhållande till vad det ger och är inte heller särskilt träffsäkert.

Regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften är inte att betrakta som väl använda pengar. Finansministern brukar vara angelägen om att visa på god ekonomisk hushållning men denna åtgärd visar på motsatsen.

Sverige har en av Europas högsta ungdomsarbetslöshet. För att komma till rätta med den borde finansministern vara angelägen om att vara träffsäker för att använda skattebetalarnas pengar mest effektivt, till exempel riktade subventioner för arbetsgivare som anställer en arbetslös, bättre bristyrkesutbildning riktad till ungdomar, fler möjligheter att läsa på den kommunala vuxenutbildningen, fler matchningssyftande åtgärder och så vidare.

Vad avser finansministern att göra för att säkerställa träffsäkerhet i sina åtgärder för att sänka den stora ungdomsarbetslösheten?

Vad avser finansministern att göra för att åtgärder för 10 miljarder kronor inte bara blir bidrag till arbetsgivare utan resulterar i riktiga jobb?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-04-11 Anmäld: 2011-04-12 Besvarad: 2011-04-26 Sista svarsdatum: 2011-05-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)