Sexualförbrytares tillgång till Internet

Interpellation 2010/11:313 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 7 april

Interpellation

2010/11:313 Sexualförbrytares tillgång till Internet

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Torsdagen den 7 april måste personalen på rättspsykiatriska kliniken i Växjö tillse att det finns fri tillgång mot omvärlden vad gäller användandet av Internet för dem som är dömda till rättspsykiatrisk vård – detta utan att lagen tar hänsyn till vad man är dömd för.

I de fall det är en sexualbrottsling kanske dömd för förföljelse och sexuella trakasserier eller övergrepp mot barn så ska det finnas möjligheter till fritt sökande på nätet och då utan hänsyn till brottsoffrens situation.

Lagstiftningen angående rättigheten för patienter dömda till rättspsykiatrisk vård att använda mobiltelefoner och datorer måste anpassas till dagens verklighet när det gäller utvecklingen via Internet. Även brottsoffrens rättigheter måste finnas med som en helhetsbedömning.

En patient som är dömd till sluten psykiatrisk vård kan genom att använda sin mobiltelefon, sin personliga dator eller en dator som finns tillgänglig på avdelningen fortsätta att kränka andra människor. Genom att lägga ut bilder på Internet, ladda hem bilder eller film kan patienterna fortsätta att begå brott. Det försvårar även möjligheten för sjukvården att bedriva en bra vård.

I praktiken innebär nuvarande lagstiftning att en patient kan ringa och fortsätta att trakassera andra människor, surfa på porrsidor, fortsätta att hota vittnen och planera rymningar. Det förekommer också att missbrukande patienter beställer droger från langare via mobilen. Dessa patienter är i behov av vård och behandling och hjälp med att komma ifrån sina olika missbruk för att fungera i samhället.

Patienterna kan även trakassera personalen och andra patienter inom vården genom att förmedla bilder eller filmer, vilket kan försvåra säkerheten och även vården.

Jag vill därför fråga socialministern vilka åtgärder han avser att vidta för att hindra personer dömda till rättspsykiatrisk vård från att använda mobiltelefon och datorer.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-04-07 Anmäld: 2011-04-07 Besvarad: 2011-04-26 Sista svarsdatum: 2011-04-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)