Tidpunkt för åtgärdsplan mot tågkaos

Interpellation 2010/11:310 av Ekström, Hans (S)

av Ekström, Hans (S)

den 6 april

Interpellation

2010/11:310 Tidpunkt för åtgärdsplan mot tågkaos

av Hans Ekström (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Jag har i en skriftlig fråga om vinterns tågkaos fått till svar att regeringen gett Trafikverket i uppdrag att återkomma med en slutrapport den 29 februari 2012 om vilka åtgärder som kan vidtas.

Min fråga till statsrådet är om statsrådet avser att vidta några åtgärder för att påskynda Trafikverkets utredning.

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-04-06 Anmäld: 2011-04-06 Svar fördröjt anmält: 2011-04-21 Sista svarsdatum: 2011-04-27 Återtagen: 2011-05-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.