Sverige och ungdomsarbetslösheten i Norden

Interpellation 2010/11:3 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 7 oktober

Interpellation

2010/11:3 Sverige och ungdomsarbetslösheten i Norden

av Monica Green (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Nordiska rådet har uppmärksammat att Sverige är sämst på ungdomsarbetslösheten i Norden. För att råda bot på den höga ungdomsarbetslösheten har även de nordiska sysselsättningsministrarna beslutat sig för att utbyta erfarenheter av åtgärderna för att nå ett bättre resultat. Många av de ungdomar som är arbetslösa har inte fullgjort sina studier och behöver få fler chanser att läsa såväl de grundläggande ämnena och ämnen som gör att ungdomar står rustade inför de nya jobb som kommer, eftersom det inom en snar framtid kommer att bli brist på arbetskraft och en generationsväxling är på gång.

Tidiga insatser på avhopp från utbildningar, en ökad individuell anpassning av utbildningar och bättre samordning mellan sektorerna för att skapa en smidigare övergång från skola till arbetsliv är exempel på vad som behöver göras.

Det finns stora fördelar med samordning inom Norden men det finns en stor risk att fina planer och bra program stannar vid nationsgränserna. Gränshinder, avgifter på studier, olika regler för studiemedel och olika ersättningar gör att planerna riskerar att stanna i byråkratiska regelverk.

Vad avser statsrådet att göra för att underlätta samordningen av åtgärder mot ungdomsarbetslösheten i Norden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-07 Anmäld: 2010-10-12 Sista svarsdatum: 2010-10-21 Svar fördröjt anmält: 2010-10-21 Besvarad: 2010-10-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (4 anföranden)