Tidsgränserna i sjukförsäkringssystemet

Interpellation 2010/11:297 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 31 mars

Interpellation

2010/11:297 Tidsgränserna i sjukförsäkringssystemet

av Monica Green (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Allt fler beskriver skevheterna med de stela tidsgränserna i regeringens utförsäkringsregler.

Genom de skapade orättvisorna tvingas svårt sjuka människor arbeta och personer med kraftigt nedsatt arbetsförmåga tvingas ut i arbetslöshet eller blir försäkringslösa.

Nya grupper i Sverige ställs utanför systemen, hamnar mellan stolarna och måste be om hjälp av frivilligorganisationer. Regeringen felbedömde grovt hälsotillståndet hos de långtidssjuka när man sjösatte regelverket 2008. De långtidssjuka var och är betydligt sjukare än vad regeringen trodde.

Trots att regeringen känt till konsekvenserna under en längre tid har man låtit det fortgå dag för dag. Fler och fler utförsäkras.

Vid ett flertal tillfällen har det funnits chanser att mildra de inhumana reglerna till exempel genom individuella prövningar, rätt till rehabilitering, återförsäkring och övergångsregler, men hittills har inget skett. Löften om besked från översynen dröjer och de stelbenta tidsgränserna fortsätter som förut.

Under denna utdragna process lider många människor oerhört mycket. Sjukdomar förvärras och i de värsta tragiska fallen har det till och med lett till död och misär.

Vad avser statsrådet att göra för att skynda på processen med översynen av reglerna om tidsgränser i sjukförsäkringen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2011-03-31 Anmäld: 2011-03-31 Återtagen: 2011-04-07 Sista svarsdatum: 2011-04-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.