Stimulans av bilpooler

Interpellation 2010/11:296 av Sjöstedt, Jonas (V)

av Sjöstedt, Jonas (V)

den 29 mars

Interpellation

2010/11:296 Stimulans av bilpooler

av Jonas Sjöstedt (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Olika former av bilpooler, som bilkooperativ, utgör ett viktigt och växande alternativ för många som inte vill äga en egen bil men ändå kunna få tillgång till en bil när det behövs. Inom bilkooperativen utförs mycket arbete ideellt. En viktig drivkraft bakom arbetet är miljöhänsyn. Studier visar att bilåkandet minskar för den som är med i en bilpool jämfört med att ha egen bil. Behovet av parkeringsplatser minskar och ofta använder bilpooler miljöbilar. För den enskilde innebär bilpooler att man bara betalar när man faktiskt använder bilen.

Samhället borde av miljöskäl gynna bilpoolernas verksamhet. Ett konkret sätt att göra det är att sänka momsen på verksamheten från dagens höga nivå på 25 procent till 6 procent, samma nivå som taxiföretag och kollektivtrafik har. En annan metod är att se till att bilpoolernas fordon undantas från trängselavgifter. En tredje metod kan vara att öka möjligheten att ge bidrag, garantier eller riskkapital när poolerna startar upp.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att stimulera bilpoolernas verksamhet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-29 Anmäld: 2011-03-29 Sista svarsdatum: 2011-04-12 Svar fördröjt anmält: 2011-04-12 Besvarad: 2011-05-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)