Sveriges exportråds resa till Marocko

Interpellation 2010/11:295 av Sjöstedt, Jonas (V)

av Sjöstedt, Jonas (V)

den 29 mars

Interpellation

2010/11:295 Sveriges exportråds resa till Marocko

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Den 28–29 mars organiserar Sveriges exportråd en delegationsresa till Marocko för svenska företag. Syftet med resan är att tillsammans med Maroc Export, som är Sveriges exportråds motsvarighet i Marocko, ha ett besöksprogram där deltagarna träffar utvalda marockanska tillverkningsföretag inom textil och läder. På Sveriges exportråds hemsida beskriver de Marocko som ett konkurrenskraftigt alternativ till exempelvis Östeuropa och Turkiet, och ”tack vare korta ledtider och låga produktionskostnader ser de goda affärsmöjligheter för svenska företag i landet”.

Det som inte går att läsa på Sveriges exportråds hemsida, och som är anmärkningsvärt, är att Marocko sedan 1975 har ockuperat landet Västsahara. FN beskriver Västsahara som ett område som måste avkoloniseras och Internationella domstolen i Haag har förklarat ockupationen som illegitim.

Sveriges exportråd ägs gemensamt av staten och näringslivet och har ett offentligt finansierat uppdrag att främja svensk export. Att främja en ockupants ekonomiska intressen rimmar väldigt illa med ett uppdrag som får offentligt stöd. Det är inte troligt att den svenska delegationen får försäkringar om att de marockanska företagens varor inte kommer från ockuperade områden.

Det är också anmärkningsvärt att resan görs bara en månad efter det att landsbygdsminister Eskil Erlandsson gick i bräschen i EU:s ministerråd när Sverige tillsammans med Danmark och Storbritannien röstade emot en förlängning av EU:s fiskeavtal med Marocko eftersom det inkluderar fiske i Västsaharas vatten.

Mina frågor till statsrådet Ewa Björling är följande:

1. Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att de affärer Sveriges exportråd uppmuntrar till med Marocko inte omfattar varor från ockuperade områden?

2. Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att genom Sveriges exportråd främja handel med västsaharier på västsahariernas egna villkor där arbetstillfällen och intäkter kommer det västsahariska folket till del?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-29 Anmäld: 2011-03-29 Svar fördröjt anmält: 2011-04-01 Sista svarsdatum: 2011-04-12 Besvarad: 2011-04-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)