Riskkapitalbolags intressen i välfärdsföretag

Interpellation 2010/11:290 av Johnson, Jacob (V)

av Johnson, Jacob (V)

den 22 mars

Interpellation

2010/11:290 Riskkapitalbolags intressen i välfärdsföretag

av Jacob Johnson (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Svenska Dagbladet har i serien Välfärdens nya herrar nyligen på ett välförtjänt och pedagogiskt sätt beskrivit hur riskkapitalbolag gör stora vinster på skattepengar avsedda för den svenska välfärden inom skola, omsorg och sjukvård. Rubrikerna för de olika artiklarna är talande: ”Skattepengar lockar riskkapitaljättar”, ”Det är klart att vi ska tjäna pengar”, ”Miljardklipp på skattepengar”, ”Blir rika på skattepengar utan att skatta”, ”För hög vinst sänker legitimiteten”.

Artikelserien visar väl hur riskkapitalister medvetet och systematiskt utvecklar och tillämpar sin affärsidé. Den går ut på att först köpa upp företag med mycket lånade pengar inom välfärdssektorn, sedan omstrukturera och till slut sälja till avsevärt högre pris. SvD beskriver till exempel hur riskkapitalbolaget 3i 2005 köpte Carema för uppskattningsvis 1,9 miljarder kronor och hur man efter sammanslagning med finska Mehiläinen 2009 sålde företaget vidare och gjorde en reavinst på 2,1 miljarder kronor.

Utöver att riskkapitalbolagen kan göra absurda vinster vid försäljning av välfärdsföretagen så gör de allt för att inte företagen som de äger ska betala skatt. Riskkapitalbolag som äger välfärdsföretagen lånar internt ut pengar till företaget som sedan betalar hög ränta på lånet. Räntan är avdragsgill vilket innebär att företagen kan minska sin vinst och undkomma skatt. Ränteintäkterna – det vill säga svenska skattepengar – hamnar i stället i fickorna på riskkapitalbolaget som i sin tur är placerade utomlands i något så kallat skatteparadis där skatten är väsentligt lägre eller obefintlig.

Enligt en studie av Skatteverket som SvD refererar till betalade 23 av 25 uppköpta företag inte skatt efter att de blivit uppköpta av riskkapitalbolag.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Anders Borg:

1. Avser finansministern att vidta några åtgärder för att begränsa eller förbjuda riskbolags verksamhet inom den skattefinansierade välfärdssektorn? 

2. Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att riskkapitalbolag inte ska kunna ta ut stora vinster genom att sälja välfärdsföretag vars intäkter huvudsakligen består av svenska skattepengar?

3. Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att säkerställa att privata välfärdsbolag verksamma i Sverige betalar svensk bolagsskatt?

4. Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att förhindra att så kallade räntesnurror används för att minimera privata välfärdsföretags vinster så att de undslipper att betala skatt i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-22 Anmäld: 2011-03-23 Besvarad: 2011-04-05 Sista svarsdatum: 2011-04-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)