Nationell samordning

Interpellation 2010/11:287 av Björlund, Torbjörn (V)

av Björlund, Torbjörn (V)

den 18 mars

Interpellation

2010/11:287 Nationell samordning

av Torbjörn Björlund (V)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Snart är det åter dags för avspark för den allsvenska fotbollssäsongen och med den kommer antagligen också diskussionen om hur man ska stävja eventuella ordningsstörningar i samband med matcher.

Sedan 80-talet har ett svar på problemen i samband med fotbollsmatcher varit att samla olika aktörer i olika konstellationer runt ett bord för att prata. Detta har skett på olika sätt och med olika intressenter.

Rapporter från klubbrepresentanter och andra som genom åren deltagit i dessa möten och diskussioner är att de oftast utvecklats till forum där man försöker undvika svartepetter. Behovet av samkörning och av oberoende ledning blev tydligast efter att landshövdingen i Stockholms län faktiskt lyckades skapa ett forum där de olika aktörerna inom Stockholmsfotbollen skrev under en konkret handlingsplan med tydlig fördelning av uppgifterna mellan alla intressenter.

Detta har fått många att inse att en nationell samordnare måste utses för att arbetet ska bli enhetligt samt uppfylla alla de krav som ställs från olika parter. Något som också idrottsministern uttalat som en möjlig framgångsväg.

Hitintills har frågan dock dragits i långbänk och en lösning verkar inte vara i sikte trots att vi snart har en ny säsong i sikte. Det finns många intressenter i frågan och därför krävs det även på nationell nivå initiativ från centralt håll liknande det initiativ som lyfts från landshövdingen i Stockholms län.

Jag vill därför fråga ministern:

1. Vilka åtgärder avser kultur- och idrottsministern att vidta för att tillgodose det sedan länge identifierade behovet av en nationell samordnare?

2. Vilka andra initiativ avser kultur- och idrottsministern att ta för att öka samverkan med alla goda krafter som vill stävja ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-18 Anmäld: 2011-03-23 Besvarad: 2011-03-29 Sista svarsdatum: 2011-04-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)