Aktivitetsförbudet för unga

Interpellation 2010/11:281 av Wasberg, Meeri (S)

av Wasberg, Meeri (S)

den 18 mars

Interpellation

2010/11:281 Aktivitetsförbudet för unga

av Meeri Wasberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetsmarknadspolitiken som förts under de senaste åren har på ett oroväckande sätt blivit mer och mer ett sätt att peka finger åt enskilda arbetslösa och mindre av att ge stöd och utveckling.

Inte minst tydligt är det när det gäller de som ännu inte fyllt 25 år och som därmed räknas som ungdomar.

Trots att konjunkturen vänder är det fortfarande många ungdomar som går ut i arbetslöshet och som, precis som alla andra, förtjänar att betraktas som individer och därför också förtjänar att få ett individuellt stöd i sin process att söka arbete.

En del i det individuella stödet kan vara att få ta del av olika arbetsmarknadspolitiska program, under en kortare eller längre tid. Vad som behövs beror ju på hur situationen ser ut för just den enskilde individen. Detta behov kan faktiskt finnas redan första dagen eller utkristallisera sig långt innan de blivit långtidsarbetslösa.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga arbetsmarknadsministern:

Vilka initiativ avser arbetsmarknadsministern att ta för att arbetslösa ungdomar ska kunna få ett bättre och bredare stöd i sitt arbetssökande, redan från dag ett?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-18 Anmäld: 2011-03-18 Besvarad: 2011-04-05 Sista svarsdatum: 2011-04-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (6 anföranden)