Framtiden för I 19 i Boden

Interpellation 2010/11:28 av Pettersson, Leif (S)

av Pettersson, Leif (S)

den 2 november

Interpellation

2010/11:28 Framtiden för I 19 i Boden

av Leif Pettersson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Officersförbundet på I 19 i Boden har fått beskedet av Högkvarteret att kompaniet läggs ned och verksamheten flyttas till Eksjö. De anställda erbjuds möjligheten att flytta med eller få nya arbetsuppgifter i Boden. Enligt Officersbundet finns det inga ekonomiska argument för åtgärden, då flytten till exempel inte skulle innebära besparingar genom att personal sägs upp. Förbundet ser detta som ett beslut som genomförs av princip.

Enligt min mening är detta ett brott mot riksdagsbeslutet om förbandsorganisationen i landet. Det bryter dessutom mot beslutet att ingenjörstrupp ska ha subarktisk förmåga, varför det ska finnas utbildningskapacitet i norra Sverige.

Jag vill fråga försvarsministern vilka åtgärder han avser att vidta med anledning av Högkvarterets besked.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-02 Anmäld: 2010-11-02 Svar fördröjt anmält: 2010-11-11 Sista svarsdatum: 2010-11-16 Besvarad: 2010-12-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.