Uppföljning av arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända invandrare

Interpellation 2010/11:277 av Stenberg, Maria (S)

av Stenberg, Maria (S)

den 17 mars

Interpellation

2010/11:277 Uppföljning av arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända invandrare

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Utvärderingen av jobbcoachning, en av regeringens åtgärder för arbetslösa, visar att den åtgärden i mindre omfattning leder till arbete än för de arbetssökande som inte haft jobbcoachning. Regeringen arbetsmarknadspolitik och åtgärder visar sig vara både dyra och verkningslösa. Så trots en förbättring på arbetsmarknaden visar statistiken att långtidsarbetslösheten biter sig fast. En annan av regeringens åtgärder är införandet av de så kallade etableringslotsarna, vars syfte är att nyanlända invandrare lättare ska få ett arbete. Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för båda åtgärderna. Det finns likheter mellan etableringslotsarna och jobbcoachernas uppdrag.

Med anledning av detta vill jag fråga:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att säkerställa kvaliteten i etableringslotsarnas uppdrag att nyanlända invandrare ska få arbete?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-17 Anmäld: 2011-03-17 Svar fördröjt anmält: 2011-03-28 Sista svarsdatum: 2011-04-07 Besvarad: 2011-05-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)