Unga på arbetsmarknaden

Interpellation 2010/11:269 av Karlsson, Sara (S)

av Karlsson, Sara (S)

den 9 mars

Interpellation

2010/11:269 Unga på arbetsmarknaden

av Sara Karlsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Situationen för unga på arbetsmarknaden blir allt osäkrare. Provanställningar utnyttjas systematiskt av företag som vill slippa tillsvidareanställa. Reglerna medger numera att visstidsanställningar kan staplas på varandra vilket ytterligare minskar ungas möjlighet att få en trygg anställning. SVT har i två uppmärksammade dokumentärer nyligen också visat hur unga tvingas arbeta obetald övertid samt hos Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare tvingas stämpla ut i väntan på kunder. Personerna i dokumentärerna vittnar om hur en orimlig lojalitet förväntas av arbetstagarna som om den bryts leder till bestraffningar och i vissa fall uppsägning.

Arbetstagarna förväntas vara tillgängliga dygnet runt och när som helst kunna hoppa in på ett arbetspass, vilket får stora konsekvenser för ungas sociala liv. Unga drabbas samtidigt allt oftare av psykosomatiska problem vilket kan vara en följd av de alltmer osäkra anställningsvillkoren och de försämrade arbetsvillkoren.

Regeringen talar sig varm för flexibilitet på arbetsmarknaden som ett sätt att få unga in på arbetsmarknaden. Med facit i hand ser vi att många unga fortfarande står utanför arbetsmarknaden men också att en delning av arbetsmarknaden äger rum, där unga i allt större utsträckning enbart får tillträde till en arbetsmarknad där de systematiskt utnyttjas och inte ges rätt till den trygghet som en fast anställning innebär.

Detta får som konsekvens dels att unga inte kan ta steget ut i vuxenlivet – att skaffa en bostad och planera för ett familjeliv – dels att yngre generationer riskerar att slitas ut i förtid som en följd av arbetsvillkoren.

Avser arbetsmarknadsministern att ta några initiativ för att förbättra situationen för unga på arbetsmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-09 Anmäld: 2011-03-09 Besvarad: 2011-03-29 Sista svarsdatum: 2011-03-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)