Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Interpellation 2010/11:264 av Engle, Kerstin (S)

av Engle, Kerstin (S)

den 7 mars

Interpellation

2010/11:264 Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

av Kerstin Engle (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I en debattartikel i Sydsvenskan den 18 februari i år tar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, M, till orda om planerna på att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. I artikeln vill hon dämpa förväntningarna på en sådan förbindelse i närtid. Som skäl för att lägga detta infrastrukturprojekt i malpåse anger hon att i första hand ska Öresundsbrons kapacitet utnyttjas effektivt.

En väl utbyggd infrastruktur driver på tillväxt, sysselsättning och utveckling. Öresundsbron är ett tydligt och framgångsrikt exempel på det. Sedan bron byggdes har integrationen av Öresundsregionen ökat markant. Öresundsregionen är i dag en stark och konkurrenskraftig tillväxtregion som inte bara Skåne, södra Sverige och Själland har stor glädje av. Öresundsregionens fortsatta tillväxt är av nationellt intresse, för såväl Sverige som Danmark.

I detta perspektiv är en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör mycket mer än en stor infrastruktursatsning. Fasta förbindelser till Danmark i såväl söder (Öresundsbron) som norr (HH-förbindelsen) förstärker Öresundsintegrationen – inte minst som integrerad arbetsmarknads- och utbildningsmarknad – och därmed Öresundsregionens tillväxt och utveckling. Öresundsbrons kapacitet får inte vara ett argument för att lägga en fast HH-förbindelse i malpåse. En fast HH-förbindelse är en nationell angelägenhet för såväl Sverige som Danmark.

Mot denna bakgrund är min fråga till statsrådet:

Anser statsrådet att en väl utbyggd infrastruktur med två fasta förbindelser över Öresund är av ett sådant nationellt intresse att statsrådet avser att prioritera planerna på att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-07 Anmäld: 2011-03-08 Besvarad: 2011-03-15 Sista svarsdatum: 2011-03-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)